Handhaving op de EGD-weg

Eerder al druk overleg gehad met politie en collega’s gemeente over extreem hard rijdend verkeer op de EGD-weg, het gaat om “werkvolk” van het Google-terrein.

Politie verzocht ons als rayonbeheerder mee te denken over mogelijke maatregelen. Daar hebben we heel snel op ingespeeld. Sinds twee weken zijn er verkeersmaatregelen genomen en handhaaft de politie. Er zijn inmiddels al meerdere rijbewijzen ingevorderd. Politie heeft uitstekende contacten met de bedrijven in Eemshavengebied en dat bedrijfsleven benadrukt het belang van goede contacten met de omgeving en wil niet dat werknemers overlast veroorzaken. Op basis hiervan nemen zij ook strenge maatregelen en sancties tegen ‘werkvolk’ dat de EGD-weg neemt en/of daar te hard rijdt.
Tussen ons eerste contact met de politie en de eerste invordering van het rijbewijs zat nog geen 3 weken. Beetje mazzel moet je soms hebben, want nu kwamen partijen elkaar op het juiste moment en plaats tegen. Dat gaat niet altijd zo!

Iedereen blij: politie, bedrijfsleven, direct aanwonenden, fietsers en gemeente. Hulde aan de verkeerscollega en de buitenploeg (Serviceteam gemeente) die zo snel tot uitvoering zijn overgegaan.