Extra dorpsbudget 2016 t/m 2018

De gemeenteraad van Delfzijl heeft voor de zomer een extra budget van € 700.000 beschikbaar gesteld voor bewonersinitiatieven voor alle dorpen en wijken. Dit bedrag wordt uitgesmeerd over de jaren 2016 t/m 2018. Voor Spijk is in 2016 € 20.276 beschikbaar. Dit budget kan nog t/m 2018 worden besteed. Het hoeft dit jaar dus nog niet op. Het extra budget komt uit het Actieplan Dorpen en Wijken van het Integraal Investerings Progamma (IIP).

Binnenkort geeft de gemeente meer informatie over de extra budgetten voor bewoners. Bewoners kunnen hun ideeën indienen bij de gebiedsregisseur Edwin Broekman, e.broekman@delfzijl.nl , telefoon 06 55477082. Op hoofdlijnen gelden dezelfde voorwaarden als bij het gewone dorpsbudget. Wel wil het team Gebiedsregie stimuleren dat er (veel) meer ideeën van ongeorganiseerde bewoners komen, dit soort aanvragen hebben een pré boven aanvragen van verenigingen en stichtingen. Naast het budget is er daarom ook ondersteuning of begeleiding beschikbaar vanuit de gebiedsregisseur of de opbouwwerkster Dineke Smit. Bijvoorbeeld om een bewoner met een idee te helpen of te adviseren bij het uitwerken van een idee tot een plan en begroting of andere dorpsbewoners te zoeken die meedenken en helpen bij dat idee.

Als de normale dorps- en wijkbudgetten worden opgeteld bij het extra budget van € 700.000 is er in Delfzijl t/m 2018 ruim € 1.000.000 beschikbaar voor ideeën van onderop die de leefbaarheid van de dorpen en wijken behouden of versterken. Daarmee komt Delfzijl in 1 klap in de landelijke top-3 als het gaat om de hoogte van bewonersbudgetten.

De gebiedsregisseur zal regelmatig contact hebben met de beheercommissie dorpsbudget Spijk en Dorpsbelangen om tot een goede afstemming te komen. Het is van belang dat we van elkaar weten welke aanvragen of ideeën worden ingediend.

Gebiedsregisseur

Edwin Broekman