Kinderboekenweek op de Burcht

Op woensdag 2 oktober is de Kinderboekenweek met als thema: “Klaar voor de start”, van start gegaan. Ook dit jaar hebben de kids van ” Kinderen voor Kinderen” hier een speciaal lied voor opgenomen. Op dit lied werd, onder leiding van meester Johan en juf Margreet, de Kinderboekenweek op de Burcht swingend geopend. Veel ouders, verzorgers, opa`s en oma`s hebben deze muzikale opening bijgewoond. Het was fijn dat er zoveel mensen bij aanwezig waren. Woensdagochtend gingen de leerlingen voorlezen aan hun ouders, verzorgers, opa`s, oma`s, enz. Dit was een leerzame en gezellige start van de dag. In alle klassen wordt er tijdens de Kinderboekenweek aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. Zo wordt er bijvoorbeeld in elke klas een voorlees-, vertelkampioen gekozen. Op vrijdagmorgen 11 oktober vindt dan de finale plaats en dan zullen we weten wie vertel-, leeskampioen 2013 van de Burcht is. Verder wordt er in de klassen o.a. aandacht besteed aan de winnaar van de gouden griffel en de winnaars van de zilveren griffels.

Peter van Kooten

Dorpsagenda