Videoverslag playbackshow feestweek 2012

Het is inmiddels twee jaar geleden, dat een playbackshow is georganiseerd in het kader van de feestweek in Spijk. Dat was toen in een zaal. Dit jaar heeft de organisatie een podium gebouwd tegen de kerk op ‘t Loug. Ruim een half uur voor het begin, stroomt het publiek al toe.
Om zeven uur opent Gepke van der Leest, voorzitter van de stichting Dorpsbelangen Spijk, de show. In haar toespraak maakt zij tevens melding van het feit, dat gezien de weersverwachtingen DE DORPSBARBEQUE VAN ZATERDAGAVOND NIET DOORGAAT.
Click voor het videoverslag van de playbackshow hieronder.