Brandweer reddende engel

Nadat Piet van Dam (Piet Paling) vanochtend de politie gewaarschuwd had kwam alles in een ‘stroomversnelling’ terecht. Nadat de politie de schade had geïnventariseerd kwam een medewerker van het waterschap het zuurstofgehalte in het water meten. Zijn meetapparatuur gaf een percentage 0.6 aan waar 4 of 5 een ‘normale’ waarde is. Ondertussen hadden enkele dorpsgenoten al diverse pompen aangesloten en was André Battjes al een reddingsactie begonnen. Met een schepnet en een emmer werden diverse koikarpers in veiligheid gebracht. Nadat de medewerker van het waterschap de brandweer had gebeld was het binnen no-time een drukte van belang in ‘t Loug. De brandweer had in allerijl diverse slangen neergelegd om met wat verneveling het zuurstofgehalte in de gracht tijdelijk te verhogen. Menig omstander was het over eens dat dit niet de oplossing is en spontaan ontstond het idee om geld in te zamelen voor een structurele oplossing. Te denken valt aan een tweetal pompen die professioneel worden aangelegd. Wat precies de reden voor dit spontane zuurstoftekort is, blijft nog onduidelijk. Mogelijk hebben de grote hoeveelheid grazers (7 zwanen) en het stilstaande water grote invloed op het zuurstofgehalte.

Jan G. Hazeveld