Gebiedsregisseur vanaf 2018 vrijdag aanwezig

Vanaf januari 2018 zal de gebiedsregisseur elke 3e vrijdag van de maand van 13.00-16.00 uur aanwezig zijn in de Steunstee. Met uitzondering van de maanden juli en augustus.

In verband met vakantie en opleiding/training heb ik in de maanden augustus en september 2018 geen zitting.
21 september 2018 wordt verplaatst naar vrijdag 5 oktober 2018 van 12:30-14:30 uur

Gebiedsregisseur Edwin Broekman werkt maandelijks een vast dagdeel in Spijk.
Als gemeentelijk aanspreekpunt voor de leefbaarheid in het dorp, kunt u bij hem terecht voor vragen, ideeën, wensen of anderszins. Uw vragen kunnen ook van persoonlijke aard zijn. Afhankelijk van uw vraag, vervult hij de rol van vraagbaak, wegwijzer, ondersteuner, doorverwijzer of meedenker. Langskomen voor een praatje en kop koffie of thee kan natuurlijk ook. Loop gerust binnen.

Locatie:
Steunstee, Ubbenasingel 3 van 13.00-16.00 uur.
Tevens telefonisch bereikbaar op het volgende nr. 06 55 47 70 82 of
e-mail e.broekman@delfzijl.nl

Af en toe kan er een gewijzigde dag/datum zijn, dit zullen wij vermelden in de agenda.

Wilt u meer informatie over gebiedsregie: bel of mail of ga naar gebiedsregie Delfzijl