Nieuws van de groene vrijwilligers

Spieksterbos
Vanaf oktober tot half maart zijn wij weer bezig geweest in het Spieksterbos. Na een aantal jaren is het inmiddels zover dat het onderhouden en bijwerken steeds eenvoudiger wordt. Het snoeien van takken, weghalen van dode bomen en verwijderen van braamstruiken vergt de meeste tijd.
Ander belangrijk punt is de toegankelijkheid van de paden in de winterperiode. Hopelijk gaat dat ook nog lukken.

Wel is er nog een punt van zorg. Afgelopen periode is er vrij veel groenafval van “bewoners” gedumpt in het bos. Wie weet wat er in de toekomst nog gedumpt gaat worden. Wij vinden dat toch heel raar gedrag. Voorgaande jaren gebeurde zoiets incidenteel. We gaan ervan uit dat dit niet weer gaat gebeuren.

Dat sommige bewoners een gedeelte van het bos zelf onderhouden is natuurlijk geen probleem.

Bericht van Natuurmonumenten
Natuurmonumenten heeft geregeld dat de vrijwilligers voor hun werkzaamheden een broek en een jas hebben ontvangen. Hier zijn wij natuurlijk heel blij mee.

Groenstrook Havenweg/Nesweg
Binnenkort gaan wij ook weer aan de slag op de groenstrook. Ook voor dit gebied vragen wij aandacht van dorpsgenoten, en met name de hondenbezitters. Vorig jaar is het regelmatig gebeurd dat we tijdens het maaien en wieden in een drol stapten. Wij vinden dat niet erg prettig. Hier dus graag uw medewerking.

De groene vrijwilligers Spijk
Arnold Stoppels

Dorpsagenda