Ekster roept herinneringen op

Afgelopen week vloog er regelmatig een ekster door ’t Loug. Plots schoot me weer een liedje over een ekster te binnen. Via Facebook kreeg ik een reactie over wie het had geschreven.

Het liedje is geschreven door een oud Spijkster, Mevr. Wiersema-Smit. Haar man is jaren burgemeester van (de vroegere gemeente) Bierum geweest. Ze woonden toen in de boerderij waar Gijzenberg nu woont, aan de Lage Trijnweg, “Lindenhorst”. Later heeft zij nog jaren op de hoek van de Zwarteweg / Hoofdweg Zuid gewoond.

Het thema van het liedje is voorjaar en de melodie is geschreven door (hoofd)meester Stavinga. De heer Stavinga was destijds verbonden aan de CVO school ( waar nu de Bibliotheek en Steunstee in zitten). Het liedje is op papier gezet door mevr. Anje Keizer-Reens die aan de Hoofdweg Noord heeft gewoond.

Muziek: Uit eigen herinnering opgetekend door Klaas Pieterman, september 2017.

Pie Pijper

Dorpsagenda