Uitnodiging afstemming Projecten Leefbaarheidsfonds Spijk

De informatieavond van 24 januari jl. is erg goed bezocht, fijn!
Naast uitleg over het gehele proces en traject hebben we ook veel ideeën kunnen delen en reacties kunnen verzamelen. Hoewel het het mooiste is wanneer alle ideeën die voor de 1e tranche ingediend worden breed gedragen worden is enkel uitgaan van ‘de meeste stemmen gelden’ in dit traject geen optie. We houden ook rekening met noodzakelijkheid (nu of nooit), haalbaarheid qua tijdspad en projecten die al langere tijd in ontwikkeling zijn waarvoor deze gelden net dat laatste begrotingsgat kunnen opvullen zodat andere subsidies niet komen te vervallen.

De afgelopen dagen, en nu nog steeds, hebben veel indieners van een idee nog weer een email van ons ontvangen met vragen voor aanvullende informatie. Woensdag 31 januari hebben we overlegd over de definitieve lijst die ingediend wordt voor de 1e tranche. Daarnaast is er een lijst met ideeën voor de 2e tranche en een lijst(je) met ideeën die om verschillende redenen niet worden ingediend. In de lijsten wordt zoveel mogelijk toelichting gegeven op de keuzes.

Voor de laatste afstemming over de 3 lijsten en voor vragen en suggesties nodigen we jullie van harte uit voor een nieuwe informatiebijeenkomst.

U bent allen welkom op dinsdagavond 6 februari in het Spiekhoes.
Inloop vanaf 19:15, we starten om 19:30 uur.

Hopelijk tot dan!

Joke Arends
Projectgroep Projecten Leefbaarheidsfonds Spijk

NB: de lijsten zijn onder voorbehoud van wijzigingen en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Er is in dit stadium nog niets definitief vast te leggen. Mocht je een idee op geen van de 3 lijsten zien staan, neem dan even contact op via email: projectenlfspijk@gmail.com
Vragen en opmerkingen mogen ook via dat emailadres gestuurd worden, of natuurlijk meegenomen worden tijdens de informatiebijeenkomst. Vragen en opmerkingen in de reacties op dit bericht op Spijknet/ facebook worden niet automatisch door ons meegenomen.

De lijsten in pdf bestand:

Spijk alle suggesties 2024

Spijk 1e tranche 2024

Spijk 2e tranche 2024 

Spijk afgevallen suggesties 2024

 

 

Dorpsagenda