Nieuwsbrief november 2023 Huisartspraktijk J. Cijsouw

Geachte praktijkbezoekers,

De overheid biedt de griepprik in 2023 gratis aan
ieder die VOOR 01-05-1964 geboren is
ook personen met verhoogd gezondheidsrisico, NA 01-05-1964 geboren
Zie criteria https://www.thuisarts.nl/griep en www.rivm.nl/griepprik

Wie in 2022 een griepprik ontvangen heeft, nodigen wij uit dat dit jaar ook weer te komen doen.

Wie in 2022 de griepprik niet ophaalde maar dat in 2023 WEL wil verzoeken wij om contact met ons op te nemen
-wie nu 60 jaar of ouder is of voor 01-05-2024 60 jaar wordt.
-wie jonger dan 60 jaar is en verhoogde gezondheidsrisico’s heeft (ontwikkeld)
NB: ook alle vrouwen die tussen 15 oktober 2023 en 1 maart 2024 22 weken of langer zwanger zijn vallen nu in deze groep!

Het pneumokokkenvaccin wordt voor de geboortejaren 1957 t/m 1960 in 2023 door de overheid –naast het griepvaccin – ook gratis ter beschikking gesteld; wij hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging verstuurd.

Voor de coronaprik stuurt de overheid aan mensen van 60 jaar of ouder een uitnodiging van het rivm. Mensen van 18 – 59 jaar kunnen vanaf half oktober zelf een afspraak maken via www.planjeprik.nl of 0800 – 7070.
Wij voeren de vaccinaties uit op donderdag 9 november in het Spiekhoes aan de Nesweg te Spijk
Wij verzoeken u om u globaal* te houden aan de volgende tijdvakken:
15.30-16.00 /17.30-45 A t/m F
16.00-16.30 / 17.45-18.00 G t/m L
16.30-17.00 /18.00-15 M t/m R
17.00-17.30 / 18.15-18.30 S t/m Z

* wij doen dit om optimale spreiding van aantal aanwezigen te realiseren; natuurlijk zijn uitzonderingen als meekomen met partner of bekende, of voor u onmogelijke tijdstippen geen probleem.
*U ontvangt het GRIEPvaccin in de LINKER arm.
Uiteraard maakt u zelf de afweging of u van de vaccinatie gebruik wilt maken.
*Als u wel het griepvaccin wilt, maar niet kunt op donderdag 9 november verzoeken wij u via de praktijk een afspraak voor een later tijdstip op de praktijk te maken.

Huisarts afwezig
Op 27 en 28 november is de huisarts afwezig vanwege een cursus. De praktijk en apotheek zijn wel open en u kunt de assistente bellen. Voor spoed wordt u dan doorverwezen naar de praktijk ‘t Zandt.

Kerstvakantie
Vanaf 25 tot en met 29 december hebben we kerstvakantie.

Websites
https://www.thuisarts.nl/corona
https://www.rivm.nl/corona/covid-19
https://ggd.groningen.nl/gezondheid/jouw-gezondheid/besmettelijke-ziekten/corona-covid-19/

Huisartspraktijk J. Cijsouw
Hoofdweg Zuid 9
9909 BA  Spijk
telefoon: 0596-59 12 02
email: huisartsspijk@ezorg.nl
www.huisartsspijk.nl

Dorpsagenda