Informatieavond BBE over ontwikkelingen van de Oostpolder (Eemshaven)

Graag willen we als BBE* u uitnodigen voor een informatieavond over de ontwikkelingen van de Oostpolder (Eemshaven).

De afgelopen periode hebben wij ons ingespannen u als bewoners van Spijk zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de activiteiten van Bewoners Belangen Eerst (BBE) Oostpolder. Twee keer is er een flyer verspreid en op onze website www.bbe-oostpolder.nl kunt u de ontwikkelingen ook volgen. Ook via www.spijk.net hebben we u diverse keren geïnformeerd.

Destijds bij de ontwikkeling van de dorpsvisie ‘Kiek op Spiek’ werden tijdens de huiskamergesprekken zorgen gedeeld over de steeds verder oprukkende industrie in de Eemshaven. Zo wordt o.a. het uitzicht steeds meer bepaald door de bebouwingen in de Eemshaven, is er sprake van lichtoverlast, geluids- en verkeershinder. We denken er goed aan te doen om opnieuw een moment van ontmoeting te organiseren en met elkaar in gesprek te gaan. Uiteraard ook om ons scherp te houden. Uw input blijft van belang.

Invulling van de avond:
We starten met een korte presentatie waarin we informatie geven over de laatste ontwikkelingen. Dan staan we stil bij de input die wij van u als bewoners hebben ontvangen in reactie op onze laatste flyer. Vervolgens is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen en willen wij graag met u als bewoners in gesprek.

We zien u graag, de koffie staat klaar!

Datum: Dinsdag 21 november 
Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) 
Waar: Spiekhoes te Spijk

Datum: Donderdag 23 november 
Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) 
Waar: Dorpshuis Diggelschip te Oudeschip

Namens BBE,

Ab Reitsma, Anne van Zwol, John Hoving (namens Dorpsbelangen Spijk)
Etty Meijer, Jaap Kap, Doreen van Loenen (namens Dorpsbelangen Oudeschip)

Email: bbe.oostpolder@gmail.com

*BBE is een samenwerkingsverband van Dorpsbelangen Spijk en Dorpsbelangen Oudeschip met als doel de belangen te behartigen voor omwonenden van de Eemshaven en namens de beide dorpen gesprekspartner te zijn voor overheden en bedrijfsleven. 

foto: Linda Scheltens Eemshaven Oostpolder 14-01-21

Dorpsagenda