Uitwisselingsproject schoolkinderen Spijk en Leer

De kinderen uit groep 5 van Kindcentrum ’t Maar in Spijk en de leerlingen van klas 2 van de Daalerschule in Leer hebben een uitwisseling gehad op maandag 5 en dinsdag 6 juni. Eén van de leerlingen uit Spijk is drie jaar geleden verhuisd naar Leer en heeft contact gehouden met een paar klasgenoten in Spijk. Zo ontstond het idee om een uitwisseling te organiseren zodat kinderen van over de grens elkaar ontmoeten en ervaren hoe het is op een Nederlandse of Duitse school.

Maandag kwam een bus met 23 Duitse leerlingen naar Spijk en ontmoetten ze elkaar voor het eerst. Het ijs was snel gebroken met allerlei kennismakingsspelletjes en activiteiten waarin ze moesten samenwerken. Er werden molens geknutseld, kniepertjes gebakken en ’s middags werd er een bezoek aan de molen Ceres gebracht. Tussen de middag werd er voor alle kinderen een lekkere lunch geserveerd. Dinsdag reed er vanuit Spijk een bus naar Leer met 22 leerlingen uit groep 5 en drie teamleden van ’t Maar. Daar wachtte hen een warm ontvangst want de kinderen en teamleden kenden elkaar immers al. Ook hier werd weer gestart met een aantal samenwerkingspelletjes en vervolgens schoven ze aan bij het ontbijt in de klas. Duitse kinderen beginnen al om kwart voor acht op school en eten om 9.00 uur een door hen zelf meegebracht ontbijt. Vervolgens werd er een creatieve activiteit gedaan met het computerprogramma ‘Stop motion’. De kinderen werkten heel goed samen en er werden mooie filmpjes gemaakt. Om 12.00 uur was het tijd voor een warme lunch in de mensa van de school, iets wat de Nederlandse kinderen niet gewend zijn en erg lekker vonden. Na de lunch werden er een aantal spellen gespeeld in de gymzaal. Om half drie begon de groep aan de terugreis naar Spijk. De kinderen uit Duitsland bleken erg onder de indruk van het mooie schoolgebouw in Spijk te zijn, waardeerden de fijne ontspannen sfeer in de school en genoten van de activiteiten. De Nederlandse kinderen kregen een goed beeld van de manier waarop het onderwijs in Duitsland plaatsvindt.

Er zijn verschillen, vooral in de manier waarop lessen worden gegeven, er worden minder digitale middelen gebruikt, ze hebben een heel ander lesrooster en andere schooltijden en natuurlijk is het eten van de maaltijden op school echt anders. Ook is het schoolgebouw veel ouder en dat biedt daardoor minder mogelijkheden. Er zijn ook veel overeenkomsten zoals de regels die er overal zijn, de interesses van kinderen en vooral de goede sfeer. Het waren twee leerzame en leuke dagen. Deze mooie uitwisseling kwam tot stand door een subsidie van het Interreg-programma/het Klein-projecten-fonds Duitsland Nederland, waarvoor de school hen zeer erkentelijk is.

Martha van Dijk

Dorpsagenda