Fotopuzzeltocht 6 juni

De reacties van de deelnemers vertellen ons dat het een erg geslaagde avond was! Volgens de deelnemers was de tocht leuk; het was niet te makkelijk en ook niet te moeilijk. Ook hadden wij er een prachtig weertje bij om te wandelen! De bedoeling was dat de deelnemers op zoek gingen naar de afgebeelde foto’s in het dorp. Elke foto was gemaakt van een huis/gebouw met een bijbehorend huisnummer. Deze huisnummers moesten aan het einde opgeteld worden en hier kwam een som van 217 uit. Bij terugkomst in het Spiekhoes lagen er nog 3 extra vragen klaar voor de deelnemers, voor extra punten. Voor de deelnemers: Spijk heeft 42 straten en 56 postcodes. Daarnaast is de toren op De Kamp bedoeld voor vleermuizen.

De deelnemers kregen een plattegrond mee, maar konden de route zelf vrij lopen. Hier kwamen veel positieve reacties op, want zo loop je ook niet de hele tijd achter elkaar aan. Daarnaast werd er maar één foto per straat afgebeeld dus het motiveerde om snel naar de volgende straat te gaan wanneer je een foto had gevonden! Fanatiek werd er gezocht en sommige straten werden zelfs een aantal keer heen en weer gelopen voor dé juiste foto…

Bij terugkomst werden de antwoordformulieren ingevuld en moest er gegokt worden, dus zonder stiekem de telefoon te gebruiken, hoeveel straten en postcodes Spijk eigenlijk heeft. Wie weet dat nou uit het hoofd? Leuk was om te zien hoe alle deelnemers hier druk met elkaar over aan het tellen waren.

Na afloop van de fotopuzzeltocht kwamen we uit op een gedeelde eerste plek. Na loting is de slagroomtaart gewonnen door Steffan, Mariëlle, Jesper en Bjorn. Geniet hier van met z’n vieren!

Nina was deze avond bereid om voor meerdere kannen koffie, meerdere liters water voor thee en pakjes drinken te zorgen op haar oprit tijdens de tocht. Hier konden de deelnemers even een pauze nemen met wat lekkers; koek en chips.

Deelnemers, Nina, Spiekhoes; bedankt! Met elkaar hebben we er een leuke avond van gemaakt. Er hebben 27 groepjes meegedaan, met een totaal van bijna 100 deelnemers.

Namens de feestweekcommissie,
Gea, Jannie en Sabine

 

Dorpsagenda