‘PIEP’ De brandweer rukt uit naar bibliotheek Spijk

De brandweer rukt uit naar de Groningse bibliotheken. Op woensdag 22 maart komt de brandweer langs in bibliotheek Spijk.

De brandweer rukt weer uit naar de bibliotheken in de provincie Groningen. Niet met sirenes, wél met het boekje Lappa – PIEP en een dosis kennis over Brandveilig Leven. Het doel is om samen met kinderen, ouders, verzorgers en grootouders te zorgen voor een brandveilig(er) thuis.

Woensdag 22 maart komt de brandweer in bibliotheek Spijk. Om 12:30 uur lezen ze voor uit het prentenboek Lappa PIEP. Voor de volwassenen is er deze middag een loket voor alle vragen over brandveilig wonen.

Over de samenwerking
Biblionet Groningen en Brandweer Groningen hebben elkaar – beide met een eigen maatschappelijke taak – gevonden op verschillende terreinen. Waar de een staat voor een leven lang leren en ontdekken, staat de ander voor een (brand)veilige Groningse maatschappij. Twee missies die heel goed zijn te combineren op het gebied van informatie, educatie en plezier in lezen.

Bibliotheek Spijk
Willem de Mérodelaan 2A

Meer info klik hier

Biblionet Groningen

Dorpsagenda