Nieuwsbrief Sportpark Oldencate november 2022

Inleiding
Op het sportpark in Spijk staat een gymzaal. Kindcentrum ‘t Maar gebruikt de gymzaal overdag voor het bewegingsonderwijs. s’ Avonds wordt deze gymzaal gebruikt door de lokale sportverenigingen. Naast de gymzaal staat een sportvoorziening voor V.V. Poolster, bestaande uit kleedruimten en een sportkantine. Op het sportpark komt één nieuwe aardbevingsbestendige huisvesting voor zowel de sportvoorziening, als de nieuwe gymzaal. De oude gymzaal blijft in gebruik tot de nieuwe klaar is. Lees meer hierover in deze nieuwsbrief.

Informatiebijeenkomst op 3 november
Op donderdag 3 november organiseerde de gemeente Eemsdelta een informatiebijeenkomst over de nieuwe sportaccommodatie. Hieronder leest u welke informatie tijdens de bijeenkomst gegeven is.

Voorbereidende werkzaamheden gestart op 17 oktober
Aannemer ‘Brands bouw’ voert de bouwkundige werkzaamheden uit en ‘D&W elektrotechniek’ in samenwerking met ‘Velgsib’ de installaties. Sinds 17 oktober zijn een aantal voorbereidende werkzaamheden gestart. Zo zijn de kabels en leidingen bij de huidige sportaccommodatie op het sportcomplex verlegd. Ook wordt sinds 24 oktober een deel van de huidige kantine van voetbalvereniging Poolster gesloopt en de kantine aan de achterzijde tijdelijk vergroot, om ruimte te maken voor de nieuwbouw. Deze werkzaamheden duren tot en met 18 november.

Start bouw
Op 28 november starten de heiwerkzaamheden. Deze werkzaamheden duren 2 dagen. Er wordt geheid met prefab heipalen van circa 15 meter. Het is onderzocht hoe het zit met trillingen naar de panden in de omgeving. De voetbalkantine en gymzaal zitten het meest dichtbij. Die gebouwen worden tijdens het heien niet gebruikt. Overige panden zoals de schietvereniging, Kindcentrum ’t Maar, tennisvereniging en woningen staan op grotere afstand van de heiwerkzaamheden. Voor de zekerheid worden er voor de heiwerkzaamheden aan opnames gedaan bij enkele huizen en tijdens de heiwerkzaamheden trillingsmetingen gedaan. Als er te hoge trillingen worden gemeten, wordt er direct ingegrepen. De aannemer neemt contact op met de eigenaren van de huizen waar een opname gedaan wordt en waar een trillingsmeter geplaatst kan worden.

Bouwverkeer
Het bouwverkeer gaat tijdens de werkzaamheden via het fietspad naar het bouwterrein. Tijdens de haal- en brengtijden van de school maakt het bouwverkeer geen gebruik van het fietspad. De werktijden zijn van 07.00 uur tot ongeveer 16.00 uur.

Tijdelijke fietsenstalling bij kindcentrum ‘t Maar
Tijdens de bouw kan men gebruik maken van een tijdelijke fietsenstalling bij kindcentrum ‘t Maar. Deze staat langs het wandelpad van de parkeerplaats naar de voetbalverenging.

Planning
Volgens de huidige planning is de nieuwe sportaccommodatie klaar in het najaar van 2023. In het najaar van 2023 is ook de sloop van de huidige sportaccommodatie.

Contact met de aannemer
Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen voor de aannemer? Neem dan contact op met Evert Fokkema van Brands bouw via evert.fokkema@brandsbouw.nl

Film nieuwe sportaccommodatie
Tijdens de informatiebijeenkomst is een film getoond van hoe de nieuwe sportaccommodatie eruit komt te zien. In het filmpje ga je het hele gebouw door. Bekijk het filmpje onderaan dit bericht.

De nieuwe accommodatie is een cofinanciering
De bouw van de nieuwe (binnensport) accommodatie wordt mogelijk gemaakt dankzij een cofinanciering vanuit het Nationaal Programma Groningen en V.V. Poolster.

Vragen
Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met Heiko Dijkhuizen via
heiko.dijkhuizen@eemsdelta.nl.

Gemeente Eemsdelta

Dorpsagenda