Feestelijke startmiddag Seniorengroep Spijk

Het was een feestelijke startmiddag op dinsdag 15 november 2022 van de Seniorengroep Spijk. Ruim 60 bezoekers mochten we verwelkomen in het prachtig gerenoveerde MFC. Na de opening door Christien Scheele, sprak Nanco Nanninga een paar lovende woorden namens de stichting Dorpsbelangen, richting het MFC en de Seniorengroep Spijk. Na de koffie en thee met gebak, kreeg Jan den Boer namens het MFC het woord en voerde, ondersteund door een duidelijke PowerPoint, ons door het hele proces van de renovatie van het voormalige Pro Rege. Zie ook bijgevoegde foto’s. Daarna volgde een rondleiding door het hele gebouw, met onderweg een toelichting door heren van het MFC. Daar werd druk gebruik van gemaakt en de bezoekers waren onder de indruk van o.a. de prachtige voormalige kerkzaal, de professionele keuken en uiteraard de sfeervolle huiskamer/vergaderzalen.

Activiteiten
Onder het genot van een drankje en een hapje, verzorgd door Kornelia en haar keukenbrigade, konden de aanwezigen vrijblijvend aangeven in welke activiteiten van de Seniorengroep ze geïnteresseerd waren: de eetkamer, een themamiddag, een spelletjesmiddag, een crea-avond of een koffie ochtend. Ook droegen ze zelf nog allerlei suggesties voor andere activiteiten aan.

Kerstdiner
De eerstvolgende activiteit is een kerstdiner op dinsdag 13 december om 12.00 uur in het MFC. In tegenstelling tot wat is gezegd, willen we graag dat u zich hiervoor opgeeft vóór a.s. maandag 21 november. Opgave per telefoon bij Mathi 592262 of Ria 0616912391. Dit geldt niet voor de mensen die zich al hebben opgegeven via het formulier dinsdagmiddag.

Pioniers
Tenslotte werden de echtparen Piet en Pie Pijper en Lex en Gerrie Wagteveld in de bloemetjes gezet door Ria van Kooten. Zij zijn nl. de pioniers van voormalig Steunstee geweest als vrijwilligers en mogen nu na 20 jaar hun rol inruilen voor die van bezoekers en zich nu voortaan zelf laten bedienen! Henny Koop sloot de middag af met een woord van dank voor de aanwezigen en iedereen die heeft bijgedragen aan het slagen van deze middag., waarna ze iedereen wel thuis wenste.

Seniorengroep Spijk
Henny Koop

Foto’s Kars Koop:

Dorpsagenda