Schetssessie locatie Fiepko Coolman

Schetssessie locatie Fiepko Coolman
Onder zonnige weersomstandigheden kon de eerste schetssessie met geïnteresseerden worden gehouden op het gazon tegenover de nieuw te bouwen woningen, locatie Fiepco Coolman en het veldje ernaast. De enquete is inmiddels door belangstellenden ingevuld, na een succesvolle inloopavond met reacties op de moodboards, die ook op de Spijkster jaarmarkt door st Dorpsbelangen Spijk werden gepresenteerd.

Zoals in de werkgroep “Wonen” werd beloofd kon de eerste sessie nog voor de zomervakantie worden gehouden. De overige schetssessies voor locatie De Borgstee en Fiepko Coolman worden na de vakantie ingepland en de daarvoor geïnteresseerden worden uitgenodigd. Samen met stedenbouwkundige Sascha van de gemeente Eemsdelta en in nauwe samenwerking met Dennis Hofstee (architect en oud Spijkster) werd met de belangstellenden in twee verschillende sessies gekeken en geluisterd naar de wensen, eisen, mogelijkheden en onmogelijkheden van het in te richten terrein. Grote huizen, kleine huizen, veel tuin en weinig tuin, groen dat behouden moet worden, vrij uitzicht, alles kwam wel voorbij in ruim twee uur van overleg. Meerdere schetsen werden ingetekend en van commentaar voorzien. “Zoveel mensen, zoveel wensen”. Na de zomervakantie wordt het project weer opgepakt en gaan we in dezelfde vaart verder met de gemeente Eemsdelta, bureau Rizoem, werkgroep “Wonen Spijk” en alle overige betrokkenen. Rest mij u allen een fijne zomervakantie te wensen.

Met vriendelijke groet,

Nanco Nanninga
(voorzitter stichting Dorpsbelangen Spijk)

Dorpsagenda