Dorpsbelangen nieuws april 2022

Dorpsbelangen nieuws april 2022

Jaarmarkt
Zaterdag 28 mei
Van 10.00 – 17.00 uur
Locatie: in en om ’t Loug

20 mei 2022 Informatiemiddag / avond nieuwbouwplannen Spijk
De afgelopen tijd heeft u op www.spijk.net al veel kunnen lezen over onze werkzaamheden m.b.t. nieuwbouwplannen locatie Fiepko Coolman en de Borgstee. Afgelopen vrijdagmiddag heeft een kleine delegatie van de werkgroep Wonen weer samen gezeten met onze projectbegeleider. Op deze middag hebben wij afgesproken dat er op vrijdag 20 mei een informatiemiddag/avond georganiseerd gaat worden. Hoe dit eruit komt te zien is nog niet bekend. Geïnteresseerden, houd deze datum dus vrij! Meer informatie volgt!

Thema’s & Contactpersonen
Wonen : Nanco & Monique
Groen & Recreëren : Hinnie & Monique
Verkeer & Veiligheid : Hinnie & Nina

Jaarvergadering
12 april j.l. mochten wij na enkele jaren weer een jaarvergadering voor onze donateurs houden. Met een mooie opkomst, een hapje en een drankje hebben wij een fijne samenkomst gehad. De financiën zijn besproken en het jaarverslag van de secretaris is voorgelezen. Samenwerkingen met o.a. de redactie van spijk.net verlopen goed en ook weten vrijwilligers van andere organisaties ons goed te vinden. Dit doet ons goed! Samen voor een leefbaar Spijk! Natuurlijk zijn de actualiteiten ook besproken. Zo gaat de werkgroep Verkeer en Veiligheid binnenkort met de gemeente de onveilige situaties bij langs, natuurlijk met als doel om hierop actief te reageren. Bij Groen en Recreëren zijn momenteel 3 groepen actief die zich bezig houden met groen. Het doel is nu eerst om deze 3 groepen samen te voegen, zodat er efficiënt samengewerkt kan worden. De onderhoudsgroep is elke dinsdagochtend bezig met het onderhoud van het bos etc. Start Hoofdweg Zuid/Havenweg. Ook vanuit ons voor deze actieve club onze dank!

Bestuur
Gea Reitsema heeft aangegeven tot de zomer nog actief te zijn als bestuurslid.

Lantaarns ‘t Loug
Ondanks dat ons beloofd is dat de straatverlichting in ’t Loug in de maand februari / maart aangepakt zou worden, zitten wij nu al weer in april en is er helaas nog niets gebeurd. Tijdens de jaarvergadering is dit punt ook besproken en is afgesproken dat wij de gemeente hierover gaan benaderen.

Donateur worden? Dat kan!
Als Dorpsbelangen behartigen wij de belangen van de Spijksters. Ons doel is om samen met de inwoners ons dorp leefbaar te houden. Leefbaar in de zin van, het dorp actief houden, het dorp gezond houden voor nu en in de toekomst, zodat mensen elkaar kunnen blijven ontmoeten en dat mensen hier kunnen en willen (blijven) wonen. Stimuleren van initiatieven die bevorderlijk zijn voor het dorp. Contacten leggen met andere verenigingen en samen zorgen voor reuring in het dorp.

Nog geen donateur maar wel interesse? Dan kunt u een e-mail sturen naar het algemeen mailadres. Informatie wordt u dan toegestuurd. Overweegt u om donateur te worden maar bent u er nog niet helemaal uit wat wij allemaal doen voor het dorp, klik dan hier. Mocht u een wijziging door willen geven? Dit kan per e-mail of via uw wijkcontactpersoon.

Jannie Pijper: Buitengebied
Hinnie Hofman: Achteromweg, Kleine Dijkstraat, Ubbenasingel,
Nina Mertens: Alberdaweg, De Kluft, Nesweg, Willem de Mérodelaan
Monique Kats: Tuinbouwweg, Havenweg, Redger, Vlasakker
Cor Bouma: Mevr. E. Dijkhuizenlaan, Jonker, Hoofdweg Noord, Tjariet,
Gea Reitsema: Boterweg, Hoge Akkers, Hoofdweg Zuid, Parklaan, ’t Loug, Westersingel
Nanco Nanninga: Grote Dijkstraat, Kerkpad, Kerspelpad, Melkweg, Ripperdaweg, Spaarbankweg, Zwarteweg, De Kamp, Mr. Cornelis G. Cremerpad

Spijkster vlaggen
De Spijkster vlaggen zijn te bestellen!
Klein formaat: €35,- Groot formaat €55,- Verkrijgbaar bij Monique, Tuinbouwweg 2a. Tel. 0625454159.
Het bedrag overmaken kan ook. Dit kan op bankrekeningnummer: NL52RABO0374501084 t.n.v. Stichting Dorpsbelangen Spijk

Bestuur Stichting Dorpsbelangen Spijk
Nanco Nanninga-voorzitter
Monique Kats -secretaris dorpsbelangenspijk@hotmail.nl
Henk Pilon. -penningmeester
Jannie Pijper -bestuurslid (ledenadministratie)
Gea Reitsema -bestuurslid (ledenadministratie / dorpsbudgetcommissie
Cor Bouma -bestuurslid (dorpsbudgetcommissie)
Hinnie Hofman -bestuurslid (sinterklaascommissie)
Nina Mertens -bestuurslid (NL Doet / Schoon Spijk)

Dorpsagenda