Officiële heropening van de Andreaskerk

Gisteren werd na maanden van restauratie de sleutel van de Andreaskerk door wethouder Pier Prins aan de voorzitter van de kerkenraad overhandigd. Tijdens de feestelijke heropening werd door diverse sprekers uitgebreid stilgestaan bij de historische waarde en noodzakelijke restauratie. Door de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) en de geworven fondsen staat ons Torentje van Spiek er, van binnen en buiten, weer schitterend bij. Patty Wageman opende als directeur van SOGK de bijeenkomst en bouwkundige Christiaan Velvis nam de aanwezigen mee in de reis van de noodzakelijke restauratie en het historisch kleuronderzoek tot het uiteindelijke resultaat.

Vandaag is de kerk voor alle geïnteresseerden vanaf 13:00 uur geopend zodat je, je kunt laten rondleiden onder het genot van koffie en muziek.

Redactie

Dorpsagenda