Oud papier info en planning 2022

Beste dorpsgenoten,

Aanstaande zaterdag 2 oktober zal het oud papier weer ingezameld worden. Denkt u er aan de bak met de handvaten naar de weg toe te zetten en op dezelfde verzamelplaats neer te zetten als de huisafvalbakken? De inzameling van het oud papier vindt om de 6 weken plaats.

Namens de O.R. van kindcentrum t’ Maar alvast bedankt voor u medewerking.
Kelly Bos

Ophaaldagen 2021:
Zaterdag 2 oktober
Zaterdag 13 november
Woensdag 22 december

Voor 2022 zijn de ophaaldagen (zaterdag):
5 februari
19 maart
30 april
11 juni
23 juli
3 september
15 oktober
26 november