Oud papier info en planning 2022

Beste dorpsgenoten,

Denkt u er aan de bak met de handvaten naar de weg toe te zetten en op dezelfde verzamelplaats neer te zetten als de huisafvalbakken? De inzameling van het oud papier vindt om de 6 weken plaats.

Namens de O.R. van kindcentrum ‘t Maar alvast bedankt voor uw medewerking.
Kelly Bos

Voor 2022 zijn de ophaaldagen (zaterdag) vanaf 8:30 uur:
5 februari
19 maart
30 april
11 juni
23 juli
3 september
15 oktober
26 november

De containers dienen neergezet te worden op de reguliere containerverzamelplaatsen. Dat is de plek waar u normaal gesproken ook uw groene (gft) of grijze (huishoudelijk afval) container plaatst.
Voor de oud papier container geldt dat deze geplaatst wordt met het handvat/wielen naar de weg. Zo kunnen de lopers makkelijk de container naar de kraker slepen.

Dorpsagenda