Opbrengst KWF collecte 2021 in Spijk

Opbrengst KWF collecte 2021 in Spijk

Namens het KWF willen wij alle mensen bedanken voor hun bijdragen. Het totale bedrag is: € 1002,66 .
Ook alle collectanten bedankt, zonder jullie inzet was dit niet mogelijk geweest.

Bina Bansema
34UN