Omwonenden Spijksterriet fel tegen zonnepark in historisch landschap

Omwonenden Spijksterriet fel tegen initiatief Pure Energie voor zonnepark in historisch landschap bij Spijk (Gn)

In de tweede helft van oktober 2020 ontving een aantal inwoners van Spijk een informatie leaflet van Pure Energie over het voornemen een zonnepark te realiseren in het historische landschap van Spijk. Deze leaflet werd echter niet door alle inwoners tijdig ontvangen. Door oplettendheid van een aantal inwoners ging deze oproep als een lopend vuurtje door het dorp. Dit heeft echter niet kunnen voorkomen dat de drie online-bijeenkomsten op 5 november 2020 matig zijn bezocht, mede door Corona beperkingen.

De bijeenkomsten waarin Pure Energie draagvlak probeerde te creëren en invulling te geven aan de vereiste burgerparticipatie, zijn door ca. 25 bezorgde inwoners bezocht. Pure Energie concludeerde op basis van deze bijeenkomsten dat een aantal mensen tegen de komst van het zonnepark op deze plek was. Een aantal mensen stond neutraal tot positief tegenover het plan, aldus Pure Energie. Deze laatste conclusie wordt niet gedeeld door de bij deze bijeenkomsten aanwezige omwonenden. Zij hebben zich dan ook verenigd om de komst van een zonnepark op de voorgenomen plek te voorkomen. De omwonenden hebben daarna een nota opgesteld tegen het plan, die direct door ca. 90 huishoudens is ondertekend. Deze nota is verzonden aan de Gemeente Eemsdelta (met handtekeningen) en aan Pure Energie.

Omwonenden maken zich om verschillende redenen zorgen. Sommigen van hen wonen direct naast de voorgestelde plek, andere bewoners zien hun uitzicht over het landschap verdwijnen of vinden het een aantasting van de historische gronden rondom het Spijksterriet. Het Spijksterriet wordt overigens in de in 2020 verschenen Dorpsvisie van Spijk ook als zeer waardevol gekarakteriseerd. Het realiseren van een 16 hectare groot, met hekken omgeven zonnepark, op een plaats waar nog geen infrastructuur aanwezig is, vraagt onder andere om een 3 km lange kabel naar de Eemshaven. Daarbij loopt de aanvoerroute over één van de oudste weggetjes van Spijk richting de oude dijk. Een zonnepark op deze cultuur-historische plek is volgens de omwonenden daarom zeer vreemd en uiterst ongewenst. Vragen die hierover zijn gesteld, werden afgedaan met mooie praatjes over het aanleggen van bosschages rondom het park en beloften over realisatie van een mooi, ecologisch landschap. We willen ernstig landschapsbederf door een groot zonnepark bij Spijk voorkomen. Industriële zonneparken moeten in industriële gebieden geplaatst worden, die er in de Eemshaven en rondom Delfzijl voldoende zijn.

Recent hebben enkele woordvoerders van de omwonenden nogmaals een gesprek gevoerd met Pure Energie en een vertegenwoordiger van Eemsdelta Energiek. Tijdens dit gesprek bleek, dat het plan, ondanks de weerstand (en zonder bericht aan de omwonenden), toch door Pure Energie is ingediend bij de gemeente Eemsdelta. De in eerste instantie beloofde mogelijkheden voor het zoeken naar een alternatieve locatie, bleken een lege huls te zijn. Het is de omwonenden duidelijk gemaakt, dat Pure Energie er alles aan zal doen om dit zonnepark te realiseren. Pure Energie wil door middel van zogenoemde ‘keukentafel’ gesprekken, proberen positieve signalen te verzamelen. De omwonenden hebben aangegeven alle mogelijke kanalen te gebruiken om de realisatie van het zonnepark op deze plek te stoppen. Daarbij is duidelijk aangegeven dat de omwonenden niet tegen de aanboring van natuurlijke energiebronnen zijn, maar dat er rondom Spijk al meer dan voldoende op dit gebied gebeurt. Spijk loopt op deze manier het risico een verlengstuk te worden van de industrialisatie in de Eemshaven. Met het zicht op de industrievlakte en windmolens van de Eemshaven heeft Spijk haar bijdrage aan de industrialisatie en energietransitie wel geleverd.
Het historische en landschappelijke aanzicht van Spijk moet behouden blijven!

Namens de omwonenden van het Spijksterriet

Dorpsagenda