Info omtrent de ijsbaan

Graag willen wij u informeren waarom ons bestuur er voor heeft gekozen om deze winter geen water op de ijsbaan te zetten voor een eventuele vorstperiode. Enkele dorpsbewoners hebben deze vraag namelijk al eens gesteld aan ons.

De reden mag duidelijk zijn. Inmiddels zijn wij vanaf maart 2020 in de greep van het Coronavirus en dit heeft verregaande gevolgen voor al het verenigingsleven. Met alle beperkingen, maar ook verplichtingen, hebben wij doen besluiten om voor dit seizoen geen water op de baan te laten lopen.

Enkele beperkingen zijn dat de kantine gesloten moet blijven inclusief sanitair. Ook moet er een coronacoördinator aangesteld worden en aanwezig zijn. Daarbij zullen vrijwilligers moeten toezien op de gestelde maatregelen. Dit alles is te vinden op de site van de KNSB.

Dit heeft ons doen besluiten om voor dit seizoen geen water op de baan te zetten.

Wij vragen om ieders begrip voor de keus die wij als bestuur gemaakt hebben en hopen uiteraard op betere tijden met elkaar.

Bestuur ijsvereniging “ De IJssport ”

Dorpsagenda