Nieuwbouw supermarkt Coop Buist Spijk kan beginnen

Nieuwbouw supermarkt Coop in Spijk kan beginnen
De vergunningen voor het bouwen van een nieuwe Coop supermarkt in Spijk zijn rond. De bouw van de nieuwe supermarkt kan beginnen. Met de bouw van deze nieuwe supermarkt, op loopafstand van het centrum, wordt de wens van veel inwoners van Spijk gerealiseerd en blijft de supermarkt voor Spijk en omgeving behouden. Ook wordt de parkeeroverlast in Spijk teruggedrongen en de waterhuishouding rondom de Priegeltoen verbeterd.

Bouw en sloop
De bouw van de supermarkt wordt nu voorbereid en start, zoals het er nu uitziet, eind van deze maand. Achter de huidige Coop supermarkt wordt gebouwd. De sloop van de huidige supermarkt staat gepland voor eind mei 2021. Het terrein dat daarmee vrijkomt wordt ingericht als parkeerplaats. Daarmee wordt nog een wens van de omwonenden gerealiseerd en behoort de parkeeroverlast straks tot het verleden.

Opening nieuwe supermarkt
De huidige supermarkt blijft tijdens de bouw open. De opening van het nieuwe pand is dan in juni 2021. De nieuwe Coop is een modern ogend gebouw met aan de voorzijde een dubbele kapconstructie. De oppervlakte is maar liefst 400m2 groter dan de huidige supermarkt. Het geheel wordt afgewerkt met groen. Zelfs de gevels van de nieuwbouw aan de parkzijde krijgen stroken verticaal groen (zie bijgevoegde impressie).

Speeltuin Priegeltoen en water
Op het grasveld waar de nieuwe supermarkt wordt gebouwd bevond zich ook de speeltuin van Priegeltoen. De speeltuin komt in een iets andere vorm terug. De waterhuishouding is al wat verbeterd. Met de bouw van de nieuwe supermarkt wordt ook nog een nieuwe sloot gegraven voor extra afvoer van hemelwater. Waarmee de waterhuishouding daar nog meer zal verbeteren.

Gemeente Delfzijl

Dorpsagenda