Nieuwsbrief Kindcentrum ‘t Maar oktober 2020

Het nieuwe kindcentrum is klaar!
Het nieuwe kindcentrum aan de Willem de Merodelaan in Spijk is klaar. De twee basisscholen in Spijk, Fiepko Coolman en De Borgstee, zijn sinds 1 augustus officieel gefuseerd tot Kindcentrum ‘t Maar. Dit is ook de naam van het nieuwe gebouw. In het nieuwe kindcentrum zijn ook bibliotheek Spijk en Kids2b gehuisvest.

De sleutels zijn overhandigd
Deze week is het nieuwe kindcentrum ‘t Maar opgeleverd aan de gemeente. De gemeente heeft de sleutels overgedragen aan de gebruikers, zodat die kunnen gaan verhuizen naar het gebouw. De eerste verhuisactiviteiten zullen plaatsvinden in de herfstvakantie, in week 42. Maandag 19 oktober en dinsdag 20 oktober gaan de huidige twee basisscholen leeg en verhuist alles naar het nieuwe kindcentrum. Woensdag 21 oktober is de eerste schooldag voor alle ouders en docenten. De peuteropvang van Kids2b gaat woensdag 21 oktober ook starten in het nieuwe kindcentrum. De bibliotheek zit in de centrale hal van het nieuwe kindcentrum, ook zij gaan vanaf woensdag 21 oktober open.

Nog geen officiële opening
In verband met de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus, zal er eerst nog geen officiële opening van het nieuwe kindcentrum zijn.

Buitenterrein
Momenteel is men bezig met het aanleggen van het buitenterrein. Het buitenterrein zal gereed zijn wanneer de school open gaat. In week 43 wordt de laatste hand gelegd aan de parkeerplaatsen. De beplanting van het buitenterrein is afhankelijk van het weer. Dit gebeurt daardoor volgens planning in november. Wethouder Jan Menninga: “Met het realiseren van kindcentrum ‘t Maar in Spijk is het derde kindcentrum in de gemeente Delfzijl een feit. Als wethouder ben ik hier uiteraard erg trots op. Het gebouw staat in een groene omgeving en naast het sportcomplex. Ook hier hebben we weer een mooie en duurzame omgeving voor de leerlingen en docenten gecreëerd.”

Voetbalveld
Het restant van het oude voetbalveld naast het kindcentrum zal weer geschikt gemaakt worden voor oplevering aan voetbalverenging V.V. Poolster.

Huidige schoolgebouwen
De gemeente heeft samen met de huisvestingsadviseur van Noordkwartier afgesproken om op 2 november een opname van de voormalige gebouwen van Fiepko Coolman en De Borgstee te doen. In het gebouw van Fiepko Coolman gaat tijdelijk MFC (Multifunctioneel Centrum Spijk) zich huisvesten tot tenminste de zomer van 2021. Ad Hoc leegstandsbeheer zorgt voor tijdelijke huisvesting in het voormalige gebouw van de Borgstee. Dit zal meteen na 2 november plaatsvinden. Bij de Borgstee staat momenteel nog één noodlokaal, die gaat na 2 november ook verwijderd worden.

Meer informatie
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over kindcentrum ‘t Maar? Mail dan naar programmaleider Heiko Dijkhuizen, via e-mail: h.dijkhuizen@delfzijl.nl. Kijk voor meer informatie op www.delfzijl.nl/scholentransitie.

Gemeente Delfzijl

2 foto’s gemeente Delfzijl
Foto’s kindcentrum ‘t Maar van 3 oktober 2019 t/m 1 oktober 2020 Linda Scheltens

Dorpsagenda