Gemeente verkoopt ‘t Hummelhoes in Spijk

Gemeente verkoopt peuterspeelzaal ‘t Hummelhoes in Spijk
De gemeente verkoopt de peuterspeelzaal ‘t Hummelhoes aan de Ubbenasingel in Spijk aan Bloemenshop3Borg. De huidige gebruiker van het pand Kids2B verhuist naar het nieuwe Kind-centrum Spijk.

‘t Hummelhoes
Na de verhuizing van Kids2B komt ‘t Hummelhoes leeg te staan. De gemeente is benaderd door de lokale ondernemer van Bloemenshop3Borg met het verzoek het pand te kopen. Met de verkoop van leegkomend gemeentelijk vastgoed geeft de gemeente uitvoering aan het in 2014 door de gemeenteraad vastgestelde beleid voor de verkoop van vastgoed.

Karakteristiek gebouw
Het gebouw is opgenomen in de gemeentelijke lijst van karakteristieke gebouwen. De voormalige C.J. van Kruyssenschool uit 1968 scoort hoog op de punten zeldzaamheid, architectuurhistorische waarde en cultuurhistorische waarde. Wethouder Hans Ronde (Vastgoed, Economische Zaken) is blij met de verkoop van het gebouw. “Met de verkoop van ‘t Hummelhoes kunnen we tegemoetkomen aan de huisvestingsvraag van een lokale ondernemer. Daardoor kan deze ondernemer behouden blijven voor het centrumdorp Spijk. Dat is ook goed voor Spijk. De verkoop van het pand sluit goed aan bij ons beleid om leegkomend vastgoed af te stoten en tegelijkertijd te zorgen voor een passende herbestemming”.

Gemeente Delfzijl

Dorpsagenda