Wandelen van Spiek tot Diek

Wandelen van Spiek tot Diek

Wandelend langs het Spijkstermaar, lopen we richting Bierum langs het voedselpark en losloopgebied voor honden. Halverwege de speelheuvel steken we de weg over. We volgen het maaipad langs de diepe sloot richting de dijk.
Aan het einde slaan we linksaf richting het Spijksterbos. Het bos zit vol vogels zo te horen. We lopen langs de rand van het gesnoeide bos (met dank aan vrijwilligers) en kijken uit over nu nog lege akkers. Zijn dat reeën in de verte?  De modderpaden zijn gelukkig vervangen door schelpenpaden. Dat scheelt een hoop gedoe bij thuiskomst.

Van Spiek tot Diek

Zo zou een wandeling in onze omgeving – van Spiek tot Diek – eruit kunnen zien. Dat is onze wens. En onderdeel van ons plan voor een aantrekkelijkere woon- en leefomgeving in en om ons dorp. Bewonersinitiatief Groen Spijk steekt nu al de handen uit de mouwen…

Lees verder op:

https://www.toukomst.nl/ideeen/groen-spijk-wandelen-van-spiek-tot-diek/

Tekst en foto’s Jan Wiersema

*Op dit moment worden de ideeën samen met de initiatiefnemers gebundeld tot grote projecten en vervolgens gepresenteerd.
Later in het proces kun je de projecten beoordelen en zo laten zien welk idee jij het liefst uitgevoerd ziet worden. In deze periode wordt ook het Toukomstbeeld van Groningen gemaakt.
Daarna maakt het Toukomstpanel een voorstel over hoe de 100 miljoen euro voor Toukomst wordt besteed.
Uiteindelijk worden de gekozen Toukomstprojecten en het Toukomstbeeld gepresenteerd.

*Met elkaar bouwen aan de toekomst van Groningen
In januari zijn wij, Nationaal Programma Groningen samen met West 8, gestart met Toukomst. De afgelopen maanden hebben we meer dan 800 ideeën voor de toekomst van Groningen opgehaald. Deze ideeën gaan we bundelen tot grote projecten. Voor het Groningen van jou. En van je familie, vrienden en collega’s. Dit doen we samen met de indieners van de ideeën en Groningers die zich hiervoor aangemeld hebben. Na het bundelen kan je deze projecten beoordelen. Vervolgens adviseert het Toukomstpanel het bestuur van Nationaal Programma Groningen over welke Toukomstprojecten ze uit moeten voeren. Door het coronavirus is het nog niet bekend wanneer we kunnen starten met het organiseren van bundelbijeenkomsten en hoe de rest van de planning eruit ziet

*Tekst toukomst.nl

Dorpsagenda