Krediet voor project Groen Spijk?

College vraagt gemeenteraad krediet voor project Groen Spijk
Het college van Delfzijl stelt de raad voor om een bedrag van €131.000,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van het project Groen Spijk en deze bijdrage te dekken uit krimpgelden. Een groep inwoners in Spijk heeft zich hard gemaakt voor de aanpak van een aantal groengebieden in het dorp. Het gaat hierbij om het gebied Havenweg/Nesweg, het Spijkstermaar en het kerkeiland (‘t Loug). De afgelopen periode hebben de initiatiefnemers gewerkt aan de uitwerking van de plannen en Landschapsbeheer Groningen opdracht gegeven ontwerpstudies te maken. Deze studies zijn nodig om tot realisatie van de plannen te komen. Tijdens inloopbijeenkomsten in het dorp en bij het maken van de dorpsvisie voor Spijk, is gebleken dat de plannen kunnen rekenen op draagvlak en enthousiasme vanuit het gehele dorp.

Voldoende budget
Dit bewonersinitiatief draagt bij aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Spijk. *Met de cofinanciering van de gemeente hebben de initiatiefnemers voldoende budget om de aanpak uit te voeren. Wethouder Jan Menninga: “We zien steeds grotere projecten in de openbare ruimte bij de bewoners- initiatieven. Ze maken zich hard voor hun leefomgeving en de leefbaarheid van hun dorp of wijk. Dit initiatief in Spijk steunt het college daarom ook van harte.”

Meer zeggenschap voor inwoners
Gemeente Delfzijl investeert al langere tijd in een nieuw samenspel tussen inwoners en de lokale overheid. Het initiatief van Spijk is een voorbeeld van meer zeggenschap voor de inwoners.

De raad neemt tijdens de raadsvergadering van 30 april een besluit.

Gemeente Delfzijl

*NB: De bijdrage uit het Krimpfonds is voor alle deelprojecten bedoeld, als aanvulling op een nog ontbrekend deel van het geld.

Foto: Jan Wiersema

Dorpsagenda