Samen voor sport en bewegen

Samen voor sport en bewegen in de nieuwe gemeente Eemsdelta
De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum gaan aan de slag met één lokaal sportakkoord. De drie gemeenten streven naar een breed gedragen sportakkoord. Daarom nodigen ze organisaties uit de sport- en beweegwereld, maar ook vanuit welzijn, zorg, onderwijs en commerciële partijen uit om mee te denken en mee te doen. Zodat zoveel mogelijk inwoners gaan sporten en bewegen.

Een lokaal sportakkoord geeft de ruimte om met elkaar te bepalen wat echt belangrijk is en om gerichte acties op het gebied van sport en bewegen te bedenken en uit te voeren. Iedereen die wil meedenken, meebeslissen en meedoen is welkom. Het kan een extra impuls geven aan bestaande initiatieven of aan nieuwe ideeën die ontstaan omdat we met elkaar in gesprek gaan. Het Rijk stelt de komende jaren geld beschikbaar om dit akkoord ook uit te voeren.

In het lokale sportakkoord komen de gezamenlijke dromen en ambities te staan die alle betrokkenen hebben voor de sport en bewegen in de nieuwe gemeente Eemsdelta. Daarnaast komen er afspraken in te staan om deze gezamenlijke doelen te realiseren. Het ontwikkelen van het lokale sportakkoord wordt begeleid door een onafhankelijke sportformateur, voor de nieuwe gemeente Eemsdelta is hiervoor Marieke Postma aangetrokken. Zij is al jaren actief op het gebied van sport en bewegen; als beoefenaar, onderzoeker, adviseur, bestuurder en projectleider.

Meedenken en doen
In januari en februari worden zoveel mogelijk inwoners, organisaties en bedrijven met affiniteit met sport benaderd om mee te denken. In februari en maart organiseren de gemeenten symposia waar met alle aanwezigen het sportakkoord gemaakt wordt. Wie interesse heeft om mee te denken en te doen kan contact opnemen met de sportformateur via info@mariekepostma.nl of 0618211893.

Nationaal Sportakkoord
In 2018 is het ministerie van VWS, NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten begonnen met het Nationale Sportakkoord. In dit akkoord staan zes ambities beschreven op het gebied van inclusief sporten en bewegen, vitale sportaanbieders, duurzame sportinfrastructuur, positieve sportcultuur, jong leren bewegen en topsport. Het lokale sportakkoord moet aansluiten bij de lokale ambities en plannen.

Gemeente Eemsdelta

Dorpsagenda