Nieuwsbrief 1 bouw Kindcentrum Spijk

Nieuwsbrief bouw Kindcentrum in Spijk

Graag informeren wij u over de bouw van het nieuwe Kindcentrum in Spijk op sportpark Oldencate. Namens de gemeente Delfzijl zijn wij, B.V. Bouwmij Hendriks te Assen, geselecteerd voor de bouw. Inmiddels hebben we een start gemaakt en is het aanbrengen van de heipalen voorspoedig verlopen. Ook is de bouwput ontgraven. In deze brief informeren wij u over de verdere voortgang en waar u terecht kunt met vragen.

Planning
De komende weken zullen de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:
• De heipalen worden op exacte hoogte afgekort en in de loop van de week zal een start gemaakt worden met het aanbrengen van de bekistingen ten behoeve van de funderingsbalken. *Zie foto ter illustratie.
• Naar verwachting zal omstreeks begin oktober de begane grond vloer zijn aangebracht.

Werktijden en aan- en afvoerwegen
Tijdens de bouw zullen wij alle mogelijke voorzieningen treffen om overlast tot een minimum te beperken. Zo vinden de werkzaamheden zoveel als mogelijk plaats tijdens de reguliere werktijden, namelijk tussen 06:30–18:00 uur. De aan- en afvoer van het bouwverkeer zal zoveel mogelijk buiten de aanvangs- en sluitingstijden van de scholen plaatsvinden.

Contactgegevens
Natuurlijk kan het zijn dat u naar aanleiding van deze brief, of misschien wel tijdens de bouw, nog vragen heeft. Onze uitvoerder staat dan voor u klaar; dhr. Benno Veltink via telefoonnummr 0592- 341341. U kunt hem ook vinden op de bouwplaats.

B.V. Bouwmij Hendriks te Assen

Dorpsagenda