Presentaties in de kerk tijdens jaarmarkt

Altijd al willen weten waarom de kerk in ’t Loug wit is? En waarom er een gracht omheen ligt?
Hoeveel klokken er in het torentje hangen? Van wie het familiewapen in de kerk is? Wie er nog begraven liggen in de kerk? Al deze weetjes en nog veel meer zijn te horen op zaterdag 25 mei. Met een Power Point zal John Veldman het verhaal vertellen van de Andreaskerk in ’t Loug en de ontstaansgeschiedenis van Spijk.

Er zijn twee presentaties, om 11.00 uur en om 15.00 uur. Beide duren ca. 45 minuten.
De toegang is gratis. Vanaf 9.30 uur is er al de mogelijkheid om de kerk binnen te lopen.

Op deze dag, Spijkster Jaarmarkt, treft u in de kerk bovendien een tafel met informatie aan over een project van TEAR in Oeganda. Hoe vanzelfsprekend is schoon drinkwater? Wij draaien thuis gewoon de kraan open maar dat is in andere landen heel vaak niet mogelijk. De plaatselijke kerk probeert dit jaar door bewustwording van dit probleem, bij te dragen aan een oplossing voor mensen in Oeganda. Er worden allerlei acties gehouden om hiervoor geld in te zamelen. In de kerk heeft u de mogelijkheid om zelf te ervaren, hoe zwaar het is om met volle jerrycans te moeten lopen. Elke dag opnieuw is men voor schoon drinkwater uren onderweg. Het zijn vaak vrouwen/meisjes die hele afstanden afleggen met zware jerrycans.

Wij nodigen u uit voor de PowerPoint en voor TEAR.

Paula Datema

Tear Actie Schoon drinkwater Oeganda
De opbrengsten van de acties tot nu toe:
De collecte tijdens de warme truiendienst € 149,65
De besparing van het gas € 30,00
Neut,n Schait,n € 183,99
Het lopend buffet € 222,00
De spaardoosjes van de 40 dagentijd € 619,69
Samen € 1205,33

Wat een super resultaat is er al bereikt! Geweldig! Op 15 juni komt nog de actie Een nacht zonder dak.

Jeugdwerk, Diaconie, Werkgroep Erediensten en de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp
Ina Ernsten

Dorpsagenda