Bloemenactie nieuws van CBS en Fiepko Coolman

Bericht van muziekvereniging CBS:

Op maandag 6 mei vanaf 18:00 uur organiseren wij de jaarlijkse bloemenactie !
Vanaf 18:00 uur komen wij huis aan huis.

Muziekvereniging CBS
Marloes Rijzinga

Bericht van OBS Fiepko Coolman:

Helaas hebben we moeten besluiten dit schooljaar geen bloemenactie te organiseren.
Dit i.v.m. de aankomende fusie en de tijd die dit voor ons als OR met zich meebrengt.

Namens de OR
OBS Fiepko Coolman

Rianne Kappen

Dorpsagenda