Cultuurproject “ Groningen” oktober 2012.

Dit jaar zijn we na de kinderboeken week door gegaan met ons thema onze provincie Groningen. De hele week is er in elke klas over de provincie gewerkt . Groep 5 en 6 heeft o.a. een toeristische gids gemaakt met de bezienswaardigheden
van de betreffende plaatsen. Groep 7 en 8 heeft veel informatie gezocht over o.a Ede Staal, de kunstgroep “de Ploeg”, het ontstaan en de betekenis van de Groningse vlag. De groepen 1 t/m 4 hebben veel samengewerkt en hebben een Gronings – Nederlands woordenboek gemaakt.
Door het IVAK zijn weer leuke workshops gegeven. Zo hebben we allemaal een schilderij in de stijl van de Ploeg geschilderd en hebben we Groningse liedjes geleerd. Elke groep heeft ook gekookt. In de bovenbouw hebben ze poffert en kruidkoek gebakken. in de onderbouw arretjescake en een grote pan met mosterd soep. Op vrijdagmorgen 19 oktober hebben de leerlingen een presentatie gegeven aan de ouders over deze onderdelen. De ouders konden alle gerechten proeve die de leerlingen gemaakt hebben. Het viel bij iedereen goed in de smaak.

Janine Visscher

Dorpsagenda