Geringe ijsdikte ijsbaan Spijk

Vandaag is de ijsbaan geopend vanaf 13:00 uur uitsluitend voor de basisschool kinderen. Dit i.v.m. geringe ijsdikte.

Namens ijsvereniging “ De IJssport “ te Spijk

Gert-Jan Meijer

Gisteren zijn vrijwilligers druk bezig geweest met het sneeuwvrij maken van de ijsbaan.
onderstaande foto’s Tonny Meijer, Linda Scheltens

Dorpsagenda