Dorpsbelangen nieuws september 2018

27 september dorpsagendaoverleg
Het komende seizoen willen wij weer starten met een dorpsagendaoverleg en wel op donderdag 27 september, aanvang 19.30 uur, locatie MFC. Dit overleg is bedoeld voor alle Spijkster verenigingen, clubjes etc. De bestuursleden krijgen hier nog een persoonlijke uitnodiging voor. Mocht u niets ontvangen, wellicht omdat het mailadres niet bij ons bekend is, dan kunt u uw mailadres doorgeven bij de secretaris. Noteer alvast de datum in uw agenda.

Vrijdag 26 oktober Pubquiz Spijk
Naar aanleiding van het succes van de pubquiz tijdens de feestweek afgelopen jaar, organiseren wij op 26 oktober weer een pubquiz. Inloop is vanaf 19.30 uur. Start 20.00 uur in het MFC (Nesweg 1). Opgeven kan per groep van 4 pers. bij Jannie Pijper, Tweehuizerweg 5. ( janniepijper@hotmail.com) Kosten zijn €5,- per groep.

Oproep voor alle Spieksters!
27 oktober wordt er een Spokentocht georganiseerd. Om eind oktober al in de stemming te komen vragen wij u om uw huis/tuin te versieren! De mooiste en vooral origineelste zullen beloond worden met een leuke prijs.

Kerkgracht
Begin september is er een overleg geweest met Stichting Groninger Kerken. Een verslag hiervan is terug te lezen op deze site.

Oud & Nieuw
Afgelopen jaar was er voor het eerst na enkele jaren geen brandbult meer. Voor velen een groot gemis. Nu we weer richting het einde van het jaar gaan, vragen wij ons als bestuur af of de jeugd (actief op het voortgezet onderwijs), de behoefte heeft om weer iets met oud & nieuw te organiseren. Een reactie kan gemaild worden naar dorpsbelangenspijk@hotmail.nl

Springkussens
Al enkele jaren beschikt het bestuur over een groot en klein springkussen. Deze zijn destijds door het Loket Leefbaarheid gerealiseerd. Mocht u deze willen huren, dan is dit mogelijk. Wij vragen een borg van €25,- en daarnaast kunt u een vrijwillige bijdrage doen. Voor meer vragen kunt u ons mailen.

Communicatie
Binnenkort zal de site www.dorpsbelangenspijk.nl uit de lucht gaan. Wilt u nieuws van ons lezen, dan kan dat via www.spijk.net.

Bestuursvergaderingen
1e donderdag van de maand, aanvang 19.30 uur
Heeft u iets te vragen of te melden, dan kunt u spreektijd aanvragen. Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij onze secretaris.

Kitty Wiersema voorzitter
Monique Kats secretaris dorpsbelangenspijk@hotmail.nl
Jannie Pijper bestuurslid
Freddy Hoogland bestuurslid
Gea Reitsema bestuurslid
Cor Bouma bestuurslid

Dorpsagenda