Samenstelling bestuur Dorpsbelangen vernieuwd

Nog snel even voor de zomervakantie start, een bericht namens het nieuwe bestuur van Stichting Dorpsbelangen Spijk. Traditiegetrouw hebben wij na de feestweek afscheid genomen van onze voorzitter Johnny Sikkema en penningmeester Henk Stinissen. Nogmaals dank voor jullie inzet de afgelopen jaren!
Hierdoor is de samenstelling van het bestuur, naast het nog zittende bestuurslid Jannie Pijper, geheel vernieuwd. Om nog voor de vakantie onze gezamenlijke doelen vast te stellen en een globale planning te maken voor het komende seizoen, hebben wij begin juli nog een extra vergadering ingelast. Enkele punten die voor u belangrijk (kunnen) zijn:

Bestuursvergaderingen
Eerste donderdag van de maand, aanvang 19.30 uur. Heeft u iets te vragen of te melden, dan kunt u spreektijd aanvragen. Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij onze secretaris via mail

Communicatie
Het bestuur heeft als doel gesteld maandelijks (zo ongeveer na elke vergadering) een terugkoppeling te geven naar het dorp. Dit zal gepubliceerd worden op www.spijk.net.

Dorpsagendaoverleg
Het komende seizoen willen wij weer starten met een dorpsagendaoverleg en wel op donderdag 27 september, aanvang 19.30 uur, locatie MFC. Dit overleg is bedoeld voor alle verenigingen, clubjes etc. in Spijk. De bestuursleden krijgen hier nog een persoonlijke uitnodiging voor. Mocht u niets ontvangen, wellicht omdat het mailadres niet bij ons bekend is, dan kunt u uw mailadres doorgeven aan onze secretaris. Noteer alvast de datum in uw agenda.

Penningmeester gezocht!
Voor de bestuursfunctie van penningmeester zijn wij nog op zoek naar iemand die ons bestuur komt versterken! Denkt u deze functie accuraat te kunnen vervullen en te passen binnen het huidige bestuur,dan kunt u zich melden bij de secretaris.

Mannen gezocht!
Waar zijn toch die mannen?? Wij zoeken nog twee mannen die ons bestuur komen versterken! Denkt u te passen binnen het huidige bestuur en wilt u net als ons ook graag iets voor het dorp betekenen, dan kunt u zich melden bij de secretaris. Vele handen maken licht werk!

Rest ons voor nu, u en uw familie een hele fijne zomervakantie te wensen!

Kitty Wiersema voorzitter
Monique Kats secretaris dorpsbelangenspijk@hotmail.nl
Jannie Pijper bestuurslid
Freddy Hoogland bestuurslid
Gea Reitsema bestuurslid
Cor Bouma bestuurslid

Dorpsagenda