Plannen beweegtuin Spijk bijna rond

Tijdens een ideeëncafé in april 2017 bleken veel Spijksters enthousiast over het idee voor een Beweegtuin. Tijdens het café ontstond er een initiatiefgroep die het idee ging uitwerken. Daarbij is zeer nauw samengewerkt met de IJsvereniging die hun voortbestaan zeker wil stellen door meer activiteiten en evenementen op hun terrein toe te laten. Vorige week heeft er overleg plaatsgevonden met de gemeente over de plannen. Op dit moment lopen er bij meerdere fondsen aanvragen voor geld. Het Huis voor de Sport gaat aan de deelnemers een aantrekkelijk beweegprogramma aanbieden. De initiatiefgroep en de IJsvereniging nodigen het dorp nog uit voor een bijeenkomst waarin de plannen worden toegelicht.

Edwin Broekman
Gebiedsregie Gemeente Delfzijl

Dorpsagenda