Bijzondere ledenvergadering Oranjevereniging

Nadat we als Oranjevereniging op 9 februari 2017 zijn gaan slapen, omdat er onvoldoende bestuursleden waren om te blijven bestaan, kunnen we u op dit moment mededelen dat er zich een nieuw bestuur heeft aangemeld.

Dankzij dit enthousiaste team, dat zich tijdens de bijzondere ledenvergadering van a.s 23 februari gaat voorstellen, zal de Oranjevereniging een doorstart maken en met opgeheven hoofd een nieuwe periode tegemoet zien.
Deze ontwikkeling resulteert er in dat de geplande liquidatie in februari 2019 niet door zal gaan.

Hierbij nodigen wij u dan ook van harte uit om de bijzondere ledenvergadering van 23 februari bij te wonen. Deze zal plaatsvinden in Steunstee te Spijk, aanvang 20.00 uur.

Het nieuwe bestuur is al druk in overleg met de gemeente, sponsoren en vrijwilligers, om in april aanstaande al een leuke activiteit te organiseren.
Houdt de berichtgeving hierover dan ook goed in de gaten !!

Agenda bijzondere ledenvergadering Oranjevereniging Spijk:

-Opening/ welkom
-Verkiezing nieuw bestuur:
……Aftredend/ niet herkiesbaar Nanne Hildenbrand
……Aftredend/ niet herkiesbaar Hilda Buurma
……Aftredend/ niet herkiesbaar Angela Smit

Kandidaat bestuursleden:
……Janneke Vegter ( voorzitter)
……Angela Hoekstra ( penningmeester)
……José Hofstee ( secretaris)
……Nick Kloosterman
……Sanne Poppema
-Plannen nieuw bestuur
-Afsluiting

Angela Smit

Dorpsagenda