Steunstee inloopochtenden

U weet toch dat u iedere woensdagochtend van harte welkom bent in Steunstee voor een praatje, vragen waarbij wij u kunnen helpen, zo niet dan brengen we u in contact met diegene die hier in gespecialiseerd is. Wij zijn er van 10.00 uur tot 11.30 uur. U bent van harte welkom. En de koffie staat klaar!!!

Nogmaals: VAN HARTE WELKOM!!!!

Pie Pijper

Dorpsagenda