SOOS afdeling SPIJK

5 januari hebben we een gezellige Nieuwjaarsmiddag gehad. Bij de koffie / thee werden Nieuwjaarsrolletjes gepresenteerd al of niet met slagroom! De voorzitter heeft een foto – quiz gehouden via de Beamer. We gingen kris kras door onze mooie omgeving. Meestal gaan we aan hele mooie plekjes voorbij zonder het te zien!! Aan het eind van de bijeenkomst konden we nog een Nieuwjaars drankje nuttigen! Karin Bosker van de SWD, die ons tot nu toe ondersteuning bood en de subsidie regelde, kwam langs om afscheid te nemen! Zoals u wellicht weet valt ook Soos onder de bezuinigingen van de Gemeente. Ze hoopt dat het bestuur kans ziet, en de schouders onder de Soos blijft zetten, om alles draaiende te houden! De bestuursleden werden in de bloemetjes gezet als een bedankje voor de samenwerking maar ook als steuntje in de rug voor de toekomst!!

Hieronder de komende data t/m mei a.s.:

2 februari Fam. Koop uit ’t Loug zullen ons vertellen over hun reis naar en door Thailand. Ook zullen ze ons foto’s via de Beamer laten zien.
1 maart Dhr. J. Meijering uit Stadskanaal, hij zal ons het ontstaan van de ansichtkaart uit de doeken doen.
5 april Paasmaaltijd
?? mei Nog een verrassing!!

De bijeenkomsten zijn in Steunstee van 14.30 tot 16.30 uur. Tijdstip van de Paasmaaltijd is nog niet bekend. U bent van harte welkom!!!

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de bestuursleden:
Mevr. B. Uilhoorn tel: 591676
Mevr. M. Sikkema tel: 592260
Mevr. C. Scheele tel: 592009
Mevr. C. Knook tel: 591442
Mevr. P. Pijper tel: 591934

Pie Pijper