Meester Barry verhuisd

Na ruim 28 jaar in Spijk te hebben gewoond, zijn we nu verhuisd naar Assen. Gezondheidsredenen spelen hierbij een grote rol. We hebben met veel plezier in Spijk gewoond en zullen het wel missen. U zult ons ongetwijfeld nog wel eens in Spijk aantreffen.

We wensen een ieder een voorspoedig 2018 toe.

Hartelijke groeten,
Barry en Joekje de Vries

Tarwehullen 64
9403 WB Assen.
Tel. 0592422841

Hierbij zeggen we ook onze donateur- en lidmaatschappen op.

Dorpsagenda