Vervanging riolering Achteromweg Spijk

Vanaf dinsdag 30 mei tot eind juli 2017 wordt in Spijk gewerkt aan de riolering aan de Achteromweg in Spijk. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Als alles volgens planning verloopt rondt aannemer R. Brondijk B.V. de werkzaamheden eind juli van dit jaar af.
Ook krijgt elke woning hier een regenwateraansluiting tot de erfgrens die u eventueel kunt gebruiken voor het afkoppelen van een verhard oppervlak, zoals een terras. Uw bestaande vuilwateraansluiting krijgt vanaf de erfgrens een verbinding met het nieuwe vuilwaterstelsel.

Gemeente Delfzijl

Dorpsagenda