Vrijwilligersavond MFC Spijk

Op 31 januari 2017 gaan we onze eerste vrijwilligersavond organiseren waarvoor jullie allemaal van harte worden uitgenodigd. Dit vindt plaats in het MFC en begint om 20.00 uur.

Een groot aantal mensen hebben gereageerd in de gehouden enquête bereid te zijn om als vrijwilliger in het MFC te willen meewerken. Met deze vele reacties is het bestuur zeer content.

Een aantal mensen hebben aangegeven zich actief in te willen zetten in het MFC maar hebben niet hun naam ingevuld op de enquête. Graag willen we ook deze groep mensen bereiken door te vragen alsnog te reageren naar onze secretaris op het mailadres: klaas.kooistra@planet.nl. Als u het niet weet of u wel of niet uw naam hebt ingevuld dan kunt u ook gewoon komen op de vrijwilligersavond en wordt het daar geregeld.

Programma in het kort:

 1. Opening en welkom
 2. Presentatie stand van zaken en werkwijze MFC
 3. Indeling van vrijwilligers naar:
  • Activiteiten bestuurlijk – financiën
  • Activiteiten schoonmaak
  • Activiteiten bardiensten en bediening
  • Activiteiten techniek (installatie, timmerwerk, schilderen)
  • Activiteiten Publiciteit, Acquisitie
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

Op een aantal tafels zullen formulieren liggen om de gegevens in te vullen. We hopen dat jullie deze avond allemaal aanwezig kunnen zijn.

Bestuur stichting MFC,
Henk Sikkema, Klaas Kooistra, Koert Stulp, Johnny Sikkemaen Thomas Pastoor.
Klaas Kooistra

Dorpsagenda