Nieuwsbrief MFC Spijk nr. 6

STICHTING MFC SPIJK – NIEUWSBRIEF NR. 6 DECEMBER 2018

Vrijwilligers
Als bestuur zijn we heel erg blij, dat ook dit jaar, zoveel vrijwilligers zich weer voor allerlei klussen hebben ingezet. We zijn voor deze inzet alle vrijwilligers dan ook heel erg dankbaar. Zonder hen waren we niet in staat het MFC draaiende te houden.

Gebruikers en activiteiten
De agenda van het MFC is redelijk goed gevuld geweest dit jaar. Een aantal top evenementen, zoals de recentelijk gehouden bingo avond en het optreden van Ancora, waren voor een alle partijen een succes. Echter voor dorps activiteiten van deze omvang is nog ruimte. Het gehele complex is daarvoor te gebruiken. Het bestuur wil graag een activiteitencommissie instellen en doet een oproep aan de inwoners van Spijk om zitting te nemen in deze commissie. In gezamenlijkheid is het leuk om iets te organiseren en het heeft een positieve invloed op de leefbaarheid in Spijk. Meldt u zich bij de secretaris ? Vele gebruikers hebben hun weg inmiddels gevonden naar het MFC waarvoor onze hartelijke dank. Wij hopen u ook het komend jaar weer te mogen verwelkomen.

Voortgang verbouw
De voorbereiding op de uitvoering van fase 1 (verbouw verenigingsgebouw) is begonnen. De plannen zijn gereed. Een extern bureau (Jolanda Dijkhuis) regelt de aanvragen bij de fondsen en de diverse overheden. Zodra er van de verschillende fondsen voldoende toezeggingen zijn, gaan we over tot de daadwerkelijke uitvoering. De eerste concrete toezegging is al binnen.
Veel aandacht is besteedt aan de huiskamerfunctie. Deze zal worden voorzien van ramen zodat ook van het daglicht kan worden genoten. Verder zijn naar aanleiding van adviezen vanuit de klankbordgroep bouwtechnische aanpassingen gerealiseerd. Het geheel kan nu definitief worden uitgewerkt en zal dan aan het dorp worden gepresenteerd

Voor wat betreft fase 2 (verbouw voormalig kerkgebouw) is het projectplan inmiddels gereed.
Hier zijn ontwikkelingen gaande die gunstig kunnen uitpakken ten aanzien van haalbaarheid en concrete realisatie binnen de door ons geambieerde termijnen.

Gebruik van munten
Voor de te houden evenementen in 2019 zijn slechts nog de nieuwe blauwe munten te gebruiken. De oude munten zijn niet meer geldig en niet meer in te leveren.

Beheer en reserveringen
Het uitvoerend beheer (reservering e.d.) is in handen van Kornelia Keizer. Het telefoonnummer voor reserveringen is 0596-591245. Voor de stichting fungeert als aanspreekpunt de secretaris Klaas. Kooistra, Hoofdweg Zuid 13, 9909 BA Spijk, tel. 0596-592116.

WIJ WENSEN U ALLEN EEN FIJNE FEESTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2019

Stichting MFC Spijk