Letterfeest groep 3 OBS Fiepko Coolman

Deze week is het letterfeest in groep 3! Alle letters zijn aangeboden en door de gehele groep 3 geautomatiseerd! De hoogste tijd dus om groep 3 even flink in het zonnetje te zetten!!!

Onder luid applaus van hun ouders en kinderen uit de overige groepen ontvingen de kinderen van groep 3 een letterdiploma en een verrassing!

Alle juffen zijn heel erg trots op deze kanjers!!!
Janine visscher

Dorpsagenda