Oranjevereniging Spijk gaat slapen

Onlangs is het vertrek van de voorzitter van Oranjevereniging (vanwege zijn verhuizing) aangekondigd. Helaas is er nog geen opvolging gevonden. Nu zich ook het einde van de verlenging van twee andere bestuursleden en een regulier vertrek aankondigt, doet zich de situatie voor dat het bestuur statutair uit onvoldoende bestuursleden bestaat om voort te bestaan.

Omdat diverse eerdere pogingen om het bestuur op voldoende sterkte te houden ook nauwelijks resultaat hebben opgeleverd, gooien we de handdoek in de ring en hebben we het pijnlijke besluit genomen om de Oranjevereniging Spijk op 1 maart 2017 in ruste te brengen.

Dit wil zeggen dat we de komende twee jaar geen activiteiten meer zullen organiseren en we, alleen wanneer zich een (volledig) nieuw bestuur aandient, de vereniging weer activeren. Wanneer dit niet gebeurt, zal de vereniging “in liquidatie” gaan op 1 maart 2019.

Het is geen licht besluit. Tijdens de jaarvergadering op 9 februari in Steunstee (20:00 uur) zal dit besluit en het proces van voortzetting en eventuele liquidatie nader worden toegelicht.

Het bestuur Oranjevereniging Spijk
Edwin van der Woude

Dorpsagenda