Bloedprikken tijdelijk in PRO REGE

Het bloedprikken (CERTE) verhuist tijdelijk, gedurende de maand december 2016, van Elim naar PRO REGE (Nesweg 1).

Bloedprikken
Locatie PRO REGE

Vrijdagen tussen 08:30 – 09:00
Deur open om 08:00

Griet Smit