Nieuws over de beweegtuin Spijk

Nieuws vanuit de werkgroep beweegtuin Spijk.

De beweegtoestellen zijn besteld.
In april 2019 zullen de werkzaamheden zoals uitgraven terrein, kunstgras leggen en plaatsen toestellen beginnen. In mei hopen we dan officieel te starten met natuurlijk een sportieve opening.
We hadden u nog een info avond beloofd met o.a. informatie over het beweegprogramma met daarin de voorstellen vanuit de eerste infoavond. Wegens de extra benodigde informatie aan subsidieverstrekkers duurde alles langer dan verwacht. Daarom hebben we besloten de informatie avond in januari 2019 te organiseren.

We houden u op de hoogte.

Tonnie, Arnold, Kees, Bouke, Jose en Elly

Dorpsagenda