Wijziging route afvalcontainers

Maandag 25 december 2017 (eerste kerstdag) komt de huisvuilroute te vervallen. Uw container (grijs) wordt zaterdag 23 december 2017 geleegd.

In plaats van maandag 1 januari 2018 (nieuwjaarsdag) wordt uw container (groen) op donderdag 4 januari 2018 geleegd.

Normale route afvalcontainers:
De grijze (restafval) container wordt in de even weken leeggemaakt.
De groene (GFT) container wordt in de oneven weken leeggemaakt

Gemeente Delfzijl