Lenteschouw 2016

Donderdag 14 april een afwisselende lenteschouw Spijk gehad met deelnemers van 20+ tot krasse 80-plussers die hun punt vol vuur duidelijk maakten. Ook Spieksters die normaal wat minder vaak zichtbaar zijn, hoorde ik vanuit de groep. Aan de orde kwamen o.a. (ongewenst) parkeergedrag, kwaliteit asfaltwegen tot leuke ideeën om het dorp verder te verfraaien of aantrekkelijk te maken, bijvoorbeeld verplaatsen infobord hoek Nesweg/Hoofdweg Zuid naar ingang dorp, verplaatsen Sympany-container, opknappen tunnel N33 met schildering, parkje achter Poolster inrichten tot speel- en sportvoorziening. Allemaal betrokken inwoners die met elkaar in gesprek gingen over de ingebrachte punten. Dat geeft dan weer nieuwe inzichten of je komt tot gezamenlijke oplossingen. Een van de deelnemers gaf aan dat de schouw ook een sociale functie heeft en zo is het maar net. Het gaat om meer dan alleen inventariseren van meldingen, klachten of ideeën. Het levert ook een bijdrage aan de sociale samenhang.

Een van de afspraken die we hebben gemaakt is dat we de Spieksters die ideeën hebben ingediend, uitnodigen voor een bijeenkomst. We gaan dan samen bespreken hoe we de ideeën verder brengen en de subsidiemogelijkheden verkennen.

Edwin Broekman

Dorpsagenda